Vytlačiť

 Názov: Pronájem naráží na potřebu něco vlastnit
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2009, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá prenájmom prepravných obalov v podmienkach logistickej spoločnosti. Autorka analyzuje hlavné výhody takéhoto riešenia, medzi ktoré patrí najmä úspora skladovacích priestorov na nepotrebné obaly, úspora na obstaraní vlastných obalov, úspora na servise a údržbe poškodených obalov. Pri prenájme obalov ide najčastejšie o dlhodobú formu prenájmu, ktorá pokrýva priemernú ročnú potrebu prepravných obalov. Krátkodobá forma prenájmu slúži k pokrytiu sezónnych výkyvov.
Kľúčové slová: obal, prenájom, úspora
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010