Vytlačiť

 Názov: Obal roku 2011: Přepravní obaly se líbily
Autor: Adriana Weberová, Pavel Neumann
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je zameraný na súťaž o najlepšie obaly „Obal roku 2011“ organizovanej spoločnosťou „Obalový institut SYBA“. V roku 2011 získali najlepšie umiestnenia prepravné a technologické obaly, kým v roku 2010 to boli hlavne spotrebiteľské obaly. Autori v článku charakterizujú jednotlivé produkty, resp. ich výrobcov.
Kľúčové slová: obal, prepravný obal, súťaž
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011