Vytlačiť

 Názov: Efektivně dělené zásilky ze skladu k odběrateli
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zameriava na význam a funkcie obalov a prepravných jednotiek v doprave a distribúcii maloobchodného tovaru. Vzhľadom na rôzne nákupné zvyklosti zákazníkov sú dodávatelia nútení aplikovať nové a efektívnejšie spôsoby dodania tovaru. Rastie záujem o vychystávacie kontajnery, „rolltajnery“ a viacdruhové palety. Autor konštatuje, že jednej rozmer paliet pri expedícii tovaru je nepostačujúci. Pre sofistikované delenie zásielok sa využívajú tzv. modré palety s označením CHEP.
Kľúčové slová: obal, doprava, distribúcia, paleta
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012