Vytlačiť

 Názov: Obalový galavečer 2011
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 42
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o galavečere konanom pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Obal roku 2011. Článok obsahuje mená víťazov v jednotlivých kategóriách vrátane ich obalového riešenia. Príspevok v závere obsahuje aj informácie o požiadavkách a termínoch pre súťaž Obal roku 2012.
Kľúčové slová: obal, obalové riešenie, ocenenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012