Vytlačiť

 Názov: Stroje pro co-packing
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam výrobcov a dodávateľov baliacich zariadení pre balenie pomocou fólií v ČR v roku 2010 podľa počtu zamestnancov. Príspevok analyzuje možnosti použitia jednotlivých typov fólií pre konkrétne zariadenia. Poskytuje aj informácie o výške obratu z predaja baliacich zariadení v rokoch 2009 a 2010.
Kľúčové slová: stroj, fólia, dodávateľ, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012