Vytlačiť
 Názov: Obaly: Firmy řeší hlavně finance
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje obalovému hospodárstvu, odborníci za problematický moment považujú prvotné investície. Prenájom obalov predstavuje alternatívu riešenia obalového hospodárstva. Pri špeciálnych druhoch obalov existuje na trhu aj variant, kedy obaly sú vo vlastníctve zákazníka, logistická spoločnosť zabezpečuje ich komplexný servis.
Kľúčové slová: obal, obalové hospodárstvo, investície, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012