Vytlačiť

 Názov: Obaly s označením antikorozní
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Antikorózne obaly sa využívajú hlavne v námornej doprave pre ochranu prepravovaného tovaru, majú uplatnenie i pri dlhodobom skladovaní. Článok sa venuje trendom v oblasti obalov s antikoróznymi účinkami. Venuje sa novej generácii obalov obsahujúcich inhibítory korózie na báze aktívnych fólií. Venuje sa tiež antikoróznym papierovým obalom.
Kľúčové slová: antikorózny obal, inhibítor korózie, fólia, papier
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012