Vytlačiť

 Názov: 5. workshop future supply chain, tentokrát o obalech
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o konaní workshopu s názvom Shelf Ready Packaging, bol zameraný na obaly a organizovaný neziskovou organizáciou Česko-Slovenská iniciatíva ECR. Účastníkmi boli nadnárodné obchodné spoločnosti. Súčasťou workshopu bola aj prehliadka závodu na výrobu obalov THIMM.
Kľúčové slová: logistika, workshop, obaly, balenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013