Vytlačiť

 Názov: Obaly: Důraz na ekologičnost
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P4
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike obalov, materiálom pre ich výrobu, fyzikálnym podmienkam pri preprave a skladovaní tovarov, obalovému manažmentu ako aj spokojnosti zákazníkov. Článok tiež obsahuje inovácie v oblasti obalov v posledných rokoch vrátane konkrétnych príkladov.
Kľúčové slová: obal, plast, inovácia, fyzikálne podmienky, logistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013