Vytlačiť

 Názov: Karton v logistickém řetězci: Lehký, odolný a hlavně ekologický
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka lepenkových kartónovým obalov a ich použitiu v logistike. Autor v príspevku analyzuje vlastnosti tohto druhu obalu, jeho vzťah k životnému prostrediu. Uvádza, že až 70 % prepravných obalov je vyrobených z vlnitej kartónovej lepenky.
Kľúčové slová: obal, lepenka, kartón, vlastnosti, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013