Vytlačiť
 Názov: Rolltejnery: Maximum informací pro správný výběr
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje rolltajnerom – ide o najrozšírenejší kovový obal v logistike, používaný hlavne v priemyselných podnikoch pri preprave a vychystávaní materiálov. Hlavnou prednosťou rolltajnerov je ľahký postup rýchleho zloženia a opätovného rozloženia, možnosť skladovania stohovateľných kontajnerov na sebe, a to v zloženom ako aj rozloženom stave. Štandardný rozmer kontajneru je 600 x 800 mm, výrobcovia sú schopní dodať takmer akýkoľvek rozmer, nosnosť býva zvyčajne dimenzovaná na 500 kg.
Kľúčové slová: rolltajner, obal, preprava, vychystávanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013