Vytlačiť

 Názov: Drátěný box – Gitterbox – zastaralé řešení nebo denní potřeba?
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na gitterboxy – drôtené obaly na prepravu a skladovanie. Článok je spracovaný formou prezentácie produktov spoločnosti JIPOCAR. Článok informuje o normách, ktoré musia boxy spĺňať, rozmeroch a ďalších špecifikáciách. Výhodou je vysoká životnosť. Viaceré organizácie realizujú použitie boxov formou prenájmu.
Kľúčové slová: gitterbox, obal, box, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013