Vytlačiť
 Názov: Stroje pro co-packing
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam výrobcov a dodávateľov baliacich zariadení pre balenie pomocou fólií v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Príspevok analyzuje možnosti použitia jednotlivých typov fólií pre konkrétne zariadenia. Poskytuje aj informácie o výške obratu z predaja baliacich zariadení v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: stroj, fólia, dodávateľ, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013