Vytlačiť
 Názov: Přepravní obaly
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje rebríček výrobcov a dodávateľov prepravných obalov na logistický trh v ČR v roku 2011 podľa obratu z predaja obalov. Príspevok uvádza štruktúru ponuky prepravných obalov podľa typu obalových prostriedkov (až 28 kategórií). Analyzuje tiež účel použitia obalov konkrétnych predajcov pri kompletizácii, distribúcii a skladovaní tovarov.
Kľúčové slová: prepravný obal, obalový prostriedok, spôsob balenia, skladovanie, distribúcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013