Vytlačiť
Názov: Die erste Geige spielt der LKW (Prvé husle hrá nákladná doprava)
Autor: Wolfgang Weber, Geschäftsführer der EKB Container Logistik GmbH (ECL)
Zdroj: strana v publikácii LOGISTICS PILOT – Magazin für die Verkehrswirtschaft,
Nr. 3/Juni/2002, s. 22
Vydavateľ: Word Trade Center – 28 195 Bremen, Birkenstr. 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Veľké nemecké mestá sú železničnými prístavmi. Hoci je to v skutočnosti nadnesené, je to politicky správne a preto často počuté z oficiálnych kruhov. Z pohľadu Wolfganga Webera, vedúceho EKB Container Logistik GmbH z Brém, konštatovanie má malú chybu: „Vyhlásenia tohoto druhu smerujú k nejasným faktom, že pre vnútornú a vonkajšiu dodávku kontajnerov v týchto prístavoch to nie je predsa železničný vagón, ale nákladný automobil, ktorý hrá prvé husle“.
Kľúčové slová: Kontajnerová preprava – kontajnerový terminál – trojuholník Brémy prístav-Hamburg-Brémy – nákladná doprava
Spracoval: pracovisko: Ing. Bronislav Kováč, Ing. Zuzana Lokšová, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2003