Vytlačiť
Názov: Zásobovanie zo základní
Zdroj: Britannica
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zásobovanie zo základní zahŕňa tri vážne nevýhody. Príčiny sú dve – preprava zásobovacieho vlaku musí fungovať ako kyvadlová doprava a ďalšie a tiež palivo musí byť poskytnuté aj personálu, zvieratám a vozidlám, ktoré dopravia potraviny k vlaku. V čase, keď dopravu zabezpečovali zvieratá, tento faktor znamenal praktické obmedzenia operačného pôsobenia armády. S postupom zmodernizovanej a zmechanizovanej dopravy teoretický maximálny operačný rádius je taký veľký, že ostatné obmedzenia sú bezvýznamné. Avšak pohonné hmoty, potrebné pre zásobovanie vojenských síl zo vzdialených základní predstavuje vysokú nákladovú položku, najmä v mimoriadnych podmienkach (napr. zlé cesty),čo redukuje rýchlosť a spôsobuje rast spotreby pohonných hmôt.
Kľúčové slová: zásobovanie, vzdialenosť
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: október 2003