Vytlačiť
Názov: Logistika a marketing v doprave
Autor: Ing. Hana Drahotská, Univerzita Pardubice, Dopr. Fakulta J. Pernera
Zdroj: Logistika 10/2002, str. 36
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor definuje súvislosti vzájomných vzťahov medzi dopravou, logistikou a marketingom.
Kľúčové slová: globalizácia, EDI, marketing, doprava, dopravný systém, logistika.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003