Vytlačiť
Názov: Doprava a přeprava v mezinárodním obchodu
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Logistika 6/2003, str. 24
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok reflektuje na prepojenie logistiky a prepravy v medzinárodnom obchode v oblasti medzinárodnej kamiónovej dopravy.
Kľúčové slová: doprava, GATT, kamiónová doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003