Vytlačiť
Názov: Doručované zásielky možno poštou podávať už aj elektronicky
Autor: (ZATL, mapi)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2003; strana 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá logisticky obtiažnou službou doporučených zásielok podávaných elektronicky, ktorá sa v tomto roku zavádza v ČR prostredníctvom Českej pošty. Článok popisuje postup podávania takejto zásielky, výhody pre zákazníka a taktiež systém prepravy takejto zásielky.
Kľúčové slová: doporučená zásielka, elektronicky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003