Vytlačiť
Názov: Logistické veličiny ako východisko ku výberu zariadení určených pre dopravu a manipuláciu s materiálom
Autor: Metod Král, Mikuláš Monoši
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 44
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá postupmi, ktoré vychádzajú zo základných atribútov logistiky pri výbere optimálneho zariadenia s použitím základných a odvodených logistických veličín pri doprave materiálu. Ako hlavné logistické parametre sú vybrané príkon a prietok, aby sme mohli rozhodovať pomocou určujúcej energetickej náročnosti.
Kľúčové slová: Kritéria výberu, dimenzovanie prostriedkov a systémov
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003