Vytlačiť
Názov: Nabídka přepravních služeb moderními technickými prostředky v prostředí armády
Autor: Ing. Václav Cempírek, PhD.
Vydavateľ: Zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou-LOGVD 2000, FŠI, Žilina, 2000. str. 7-13.
Jazyk: český
ISBN: 80-88829-60-7
Anotácia: Príspevok sa zaoberá využitím systému ACTS pre obsluhu prepravných požiadaviek vo vojenskej logistike. Systém ACTS je predstavený s ohľadom na technické a technologické požiadavky vyplývajúce z modernizácie armády. Systém ACTS umožňuje prevádzať obsluhu miest v kombinácií cestnej a železničnej dopravy. Ide o úplne nový, moderný a pokrokový systém pre obsluhu vojenských strategických miest výkonnými železničnými a cestnými dopravnými prostriedkami. Pri širšom uplatnení systému vo vojenské logistike môžu vzniknúť podnikateľské aktivity pre významné podnikateľské subjekty Slovenské republiky.
Kľúčové slová: logistika, ACTS, cestná doprava, železničná doprava, logistický systém, miesto logistického rezu, armáda
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004