Vytlačiť
Názov: Špedičné činnosti
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.101
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Špedičné služby patria k ťažisku logistiky. Zasielatelia majú široké možnosti pri logistickom riadení. V súčasnej dobe predstavuje špedícia, alebo zasielateľstvo určitý spojovací článok medzi dodávateľom, odberateľom a dopravcom. Ide vlastne o organizované riadenie a koordinovanie celého priebehu prepravy, zaistenie dodania tovaru v presný čas na správne miesto. Zasielateľ organizuje dopravu tovaru pre obchod a priemysel na základe logistických princípov a tým minimalizuje dopravné náklady a riziká. Špedičná činnosť je upravená niekoľkými právnymi normami, ktoré regulujú prístup k trhu a tiež právnymi predpismi, ktoré upravujú podmienky zaväzujúceho charakteru. Najdôležitejším z týchto zaväzujúcich vzťahov je zasielateľská zmluva, kde sa zasielateľ zaväzuje príkazcovi, že sprostredkuje pod vlastným menom a na účet príkazcu prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a príkazca sa zaväzuje zasielateľovi zaplatiť úplatu. Zasielateľská zmluva zaniká splnením, to znamená obstaraním, alebo uskutočnením dopravy.
Kľúčové slová: príkazca, špedičné služby, logistické riadenie, právne predpisy, zasielateľská zmluva, zasielateľ
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004