Vytlačiť
Názov: Funkcie dopravy v logistike.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.8
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Dopravné a prepravné systémy majú v logistike, ktorá predstavuje integrálne riadenie materiálového toku od dodávateľa cez distribučné organizácie až ku konečnému spotrebiteľovi dôležitú úlohu .Doprava nielen umožňuje prepojenie jednotlivých častí logistického procesu, ale môže tiež napomôcť logistike pri riešení miest styku medzi jednotlivými subsystémami logistického procesu. Z pohľadu dopravnej sústavy a jej funkcie v logistickom systéme je potrebné dopravu riadiť z hľadiska :
- optimálnej kvality prepravy
- minimalizácie nákladov, ako na vlastný proces premiestnenia, tak na obehové procesy
- optimálnej deľby práce medzi jednotlivými druhmi dopravy k zabezpečeniu logistickej objednávky.
Kľúčové slová: logistická doprava, minimalizácia nákladov, kvalita prepravy, logistické reťazce.
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004