Vytlačiť
Názov: Cez ruské územie do Ázie kratšie
Autor: (ZATL, mp)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2004; str. 27
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá predpokladaným zvýšením prepravy kontajnerov medzi Ruskom a EÚ v nadchádzajúcom období, čo vyvolá výstavbu nových logistických centier. V ďalšej časti autor popisuje tri nové terminály, s ktorých výstavbou sa počíta v nasledujúcom období. Ide o terminály Usť-Luga, Novorosijsk a terminál v prístave Olyja, pričom autor aj popisuje, ktoré prepravné prúdy tovaru budú jednotlivé logistické centrá zabezpečovať.
Kľúčové slová: kontajner, terminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2004