Vytlačiť
Názov: Postavenie dopravy v logistickom systéme
Autor: Jozef Královenský
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 101 - 104.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok vymedzuje pojem logistika, identifikuje jej najdôležitejšie ciele a základné činnosti, vymedzuje druhy podnikovej logistiky a požiadavky logistiky na dopravu. Ďalej je priestor venovaný aj riešeniu dopravnej politiky z hľadiska logistiky, fungovaniu dopravných systémov, podmienkam infraštruktúry a chovaniu dopravných podnikov s dôrazom na integráciu do moderných logistických systémov a požiadavky logistiky.
Kľúčové slová: logistické činnosti, druhy podnikovej logistiky, dopravná politika, dopravný systém, infraštruktúra dopravy, dopravný podnik
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004