Vytlačiť
Názov: Charakteristika dopravcov a dopravných služieb.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.219
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Autori sa zaoberajú úlohou prepravy v rámci logistického systému podniku. Stručne vysvetľujú problematiku regulácie a deregulácie dopravy, pretože táto oblasť je dôležitá pre širší pohľad na súčasné konkurenčné prostredie. Regulované prostredie je prostredím otvorenej konkurencie, v ktorom majú prepravcovia a dopravcovia dostatok priestoru pre zjednávanie cien, úrovne služieb a ďalších aspektov prepravy.
Záverečná časť pojednáva o riadení prepravy v zmysle dôležitosti zmluvných vzťahov medzi dopravcom a prepravcom a niektorými špecifickými funkciami riadenia prepravy.
Kľúčové slová: produktivita prepravy, smerovanie a plánovanie dopravy, vstupná a výstupná preprava, prepravné sadzby.
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: máj 2004