Vytlačiť
Názov: Expresná preprava po vstupe do EÚ a zmeny v DHL
Autor: (VIB)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2004; str. 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá aktuálnu situáciu v prechode činnosti zasielateľov a zmien v činnosti colných pobočiek, ktoré prináša vstup SR do EÚ. Okrem rozmiestnenia colných úradov na území SR sa autor zaoberá aj zmenami podmienok expresnej prepravy spoločnosti DANZAS a DHL.
Kľúčové slová: expresná preprava,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004