Vytlačiť
Názov: Štatistika o pohybe tovaru
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2004, str. 37
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zmeny v štatistike o pohybe tovaru po našom vstupe do EÚ prostredníctvom systému Extrastat a Intrastat. Uvádza legislatívu, podľa ktorej sú spravodajské jednotky povinné podávať hlásenia o pohybe tovaru, spôsob tohto hlásenia aj orgány, ktoré sa na sledovaní pohybu tovaru zúčastňujú. V ostatnej časti príspevku sú uvedené rozdiely medzi hlásením do systému Intrastat a jednotným colným dokladom.
Kľúčové slová: Intrastat
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004