Vytlačiť
Názov: Pred vstupom do Európskej únie
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 1/2004, str. 46
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje možné komplikácie, s ktorými sa budú musieť vysporiadať slovenskí dopravcovia z dôvodu vstupu SR do EÚ. Problémy autor popisuje v dôsledku straty zamestnania colníkov na hraničných priechodov, ako aj pracovníkov firiem, ktoré sa zaoberajú colnou deklaráciou. V ďalšej časti sú rozoberané termínované nakládky, prísnejšie kontroly súvisiace s prepravou tovaru ako aj spoplatnenie diaľnic a ich účtovanie prepravcovi.
Kľúčové slová: cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004