Vytlačiť
Názov: Dobré skúsenosti sú najlepším odporúčaním
Autor: Roman Kment
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2004, str. 8-9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá terminál kombinovanej dopravy v Dunajskej Strede, ktorý prevádzkuje spoločnosť Metrans (Danubia), a. s., ktorej presadenie sa na trhu SR je uvedené v prvej časti. Obsahom ďalšej časti je náplň činnosti terminálu, v ktorom je uvedený aj počet vlakov a ich smery, ktoré sa z uvedeného terminálu vypravujú. V ostatnej časti sú uvedené prínosy, ktoré pre terminál v Dunajskej Strede prinieslo začlenenie SR do EÚ.
Kľúčové slová: terminál, kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004