Vytlačiť
Názov: Ro-La doprava dnes a zajtra
Autor: (Zdroj TASR)
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2004, str. 28-29
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá výhody systému Ro-La, ako najvyužívanejšieho systému kombinovanej dopravy. Poukazuje na rokovania ŽS, a. s. so svojimi partnermi o zavedení nových liniek Ro-La, najmä linky Budafok – Trestená. V ďalšej časti príspevok ekonomicky porovnáva priamu cestnú nákladnú dopravu a systém Ro-La, pričom osobitne sa venuje odpočinku vodičov, ktorý vodiči môžu tráviť počas prepravy v ležadlových, resp. lôžkových vozňoch. V ostatnej časti článku je uvedený prehľad najdôležitejších Ro-La liniek v Európe.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, Ro-La
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004