Vytlačiť
Názov: Uplatnenie nových smerov paletizácie v logistike
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, CSc.; doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 105-107
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú význam palety ako prepravného prostriedku v logistike, pričom príspevok sa zameriava na paletový pool. Popisujú ako pracuje Európsky paletový pool vrátane podmienok zaradenia prepravcu, resp. dopravcu do uvedeného poolu. V ďalšej časti príspevku je analyzovaný paletový systém CHEP, ktorý v súčasnej dobe prichádza na slovenský trh.
Kľúčové slová: paletový pool, paletizácia, EPP, CHEP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004