Vytlačiť
Názov: Logistické aktivity medzinárodného významu v Košickom regióne
Autor: prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.; doc. Ing. Imrich Kiss, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 31-35
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú logistické aktivity Košického kraja prostredníctvom vybudovanej infraštruktúry. Z hľadiska náväznosti na širokorozchodnú trať a väzby na železničné a cestné systémy popisujú Obchodno-prekládkové centrum Čierna nad Tisou. V ďalšej časti autori uvádzajú technické parametre terminálu kombinovanej dopravy Dobrá a prekladiska Interport v Haniskej pri Košiciach. V ostatnej časti sa príspevok venuje významu vodných ciest Tisa a Bodrog a medzinárodnému letisku v Košiciach.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, OPC
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004