Vytlačiť
Názov: Nadstavby a komponenty.
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2005; str. 40 - 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je spracovaná analýza konštruktérov nadstavieb s rozsiahlym obrázkovým spracovaním. Celkovo predstavuje 34 výrobcov nadstavieb so stručným popisom ich ponúkaných produktov a odkazom na internetovú stránku konkrétneho výrobcu.
Kľúčové slová: nadstavby, výrobcovia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005