Vytlačiť
Názov: Pokuta či odobratie povolenia.
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2005, str. 19
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje používanie multilaterálnych povolení CEMT v podmienkach členstva SR v EÚ. Uvádza zmeny, ktoré pre slovenského dopravcu vyplývajú zo vstupu SR do EÚ, ale v ďalšej časti poukazuje na význam povolenia CEMT. V ostatnej časti príspevok uvádza dôvody (skúsenosti z praxe), za ktoré môžu orgány cudzích štátov odobrať slovenskému dopravcovi povolenie CEMT.  
Kľúčové slová: povolenie, CEMT, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005