Názov: Německo si připomnělo 70. výročí otevření první dálnice
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.28/2005, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: 12,5 tisíc kilometrov meria v súčasnosti nemecká diaľničná sieť. V článku je opísaná história a okolnosti vzniku prvého diaľničného úseku. Píše sa tu o tom, akú úlohu hrala výstavba diaľnic v predvojnovom Nemecku  a akú rolu zohrali diaľnice počas II. svetovej vojny. Autor poukazuje na to, že výrobcovia automobilov boli spočiatku proti diaľnicam. Známy je výrok - „Výstavba diaľnic? To chcete, aby sa naše motory zadreli?“
Kľúčové slová: diaľnice, história
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: júl 2005