Vytlačiť
Názov: Množí se výhrady k zákazu předjíždění kamionú
Autor: Tomáš Johánek
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.28/2005, str. 7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Novela zákona č .361/2000 Sb,. O provozu na pozemních komunikacích, zakazujúca nákladným vozidlám predbiehanie na diaľnicach a rýchlostných komunikáciách s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere, ktorú v júni schválila Poslanecká sněmovna ČR, sa v Českej republike stretla s búrkou nevôle a to nielen zo strany dopravcov. Poslednou nádejou pre všetkých odporcov je Senát.
Kľúčové slová: zákaz predbiehania, bodový systém
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: júl 2005