Vytlačiť
Názov: Železnica už nebude republikou v republike
Autor: HN
Zdroj: Hospodárske noviny, č.141 z 22.-24. júla 2005, str. 16
ISSN: 1335-4701
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok rozoberá príčiny poklesu počtu prepravovaných osôb a tovarov po železnici a nevyhnutné opatrenia na elimináciu negatívneho dopadu na činnosť železníc. Ekonomický riaditeľ ZSSK Slovensko Pavol Gábor uvádza, že nová stratégia záchrany železníc je prechod na nový systém riadenia – systém procesného riadenia, ktorý úspešne zaviedli  začiatkom tohto roka vzniknuté spoločnosti ZSSK Cargo a Železničná spoločnosť. Sú tu uvedené konkrétne prijaté opatrenia ako aj hodnotenie doterajších výsledkov v organizácii riadenia a nástup ďalšieho štádia pre zefektívnenie činností.
Kľúčové slová: Systém procesného riadenia, železnica
Spracoval: Ing. Gabriela Daňová, Colspedia s.r.o.
Zaradené: júl 2005