Vytlačiť
Názov: Doručovateľské služby
Autor: Ladislav Lukáč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2005; str. 46-49
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje prehľadne spracovanú analýzu spoločností poskytujúcich zasielateľské a kuriérske služby v SR. Pri každej spoločnosti je spracovaný prehľad poskytovaných služieb. Ide o spoločnosti: B.K.S. Expres, City Invest Plus spol. s r.o., Der Kurier, DHL, DPD, Slovenská pošta, Eurospedit, FedEx, Globus Car, GLS, Kurier Expres – A.K., Kurier Expres Grell, Lindbergh & Dachser,  M&G Spedition, Profi Kurier, ReMmax Courier Service, Skynet Worldwide Express, TEN Expres Slovakia, TNT Express Slovakia, UPS a World Courier.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, špedícia, kuriér
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005