Názov: Mohutný nástup DPD na Slovensku
Autor: Lívia Červeňanská
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2005; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nástup spoločnosti GeoPost na slovenský trh pod názvom DPD a popisuje predovšetkým dôvody výrazného medziročného nárastu. V ďalšej časti príspevku je predstavený nový produkt spoločnosti „DPD GUARANTEE“, čo znamená, že zásielka bude prepravená vo vopred stanovenej lehote, ak nie, peniaze dostane zákazník v plnej výške naspäť.
Kľúčové slová: distribúcia, zasielateľstvo, rozvoz,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005