Vytlačiť
Názov: Vláda schválila dopravní politiku České republiky na příštích osm let
Autor: Tomáš Johánek
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.29/2005, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o tom, že Vláda ČR minulý týždeň  schválila základný koncepčný materiál o rozvoji všetkých druhov dopráv na území Českej republiky v rokoch 2005 až 2013. Podľa tohto dokumentu nie sú východiská pre ďalší rozvoj dopravy ideálne. Materiál definuje smery rozvoja dopravy a taktiež načrtáva možnosti ako ich dosiahnuť, ale vyhýba sa konkrétnym termínom. Za hlavnú prioritu považuje nájdenie dostatočných finančných prostriedkov, najmä po tom, čo tento rok končí svoju činnosť Fond národního majetku, ktorý je najväčším prispievateľom do Státního fondu dopravní infrastruktury .
Kľúčové slová: dopravná politika, infraštruktúra, zaistenie financovania
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: august 2005