Vytlačiť
Názov: V Ženevě se jednalo o dalších změnách pravidel pro přepravy nebezpečných věcí
Autor: Stanislav Hájek
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.34/2005, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o 78. zasadaní Pracovnej skupiny WP.15, ktoré sa uskutočnilo v máji v Ženeve. Jej účastníci sa zaoberali otázkami spojenými s prepravami nebezpečných vecí, problematikou správneho výkladu predpisov dohody ADR (tréning vodičov; preprava motocyklami; použitie LPG pre pohon vozidiel s nebezpečnými vecmi) a tiež prejednávali ďalšie zmeny Príloh A a B dohody ADR (osádka vozidla; doprava tovaru do obchodov; školenie vodičov, ktorí rozvážajú LPG zákazníkom, ustanovenia EHK č.111; bezpečnosť v tuneloch).
Kľúčové slová: preprava nebezpečných vecí, ADR, zmeny
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: september 2005