Vytlačiť
Názov: Termoizolačné prepážky
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2005, str. 30
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje riešenie problému prepravy tovaru pod kontrolovanou teplotou, keď je potrebné prepraviť tovary s rozdielnymi požiadavkami na výšku teploty v ložnom priestore. Autorka popisuje viaceré varianty riešenia na báze termoizolačných prepážok, ktorými je možné rozdeliť izotermickú skriňu vozidla na dva priestory s rôznou výškou vnútornej teploty počas prepravy.
Kľúčové slová: ATP, termoizolačné prepážky, preprava potravín
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005