Názov: Zdvíhacie plošiny od A po Z
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 4/2005, str. 32
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zdvíhacie plošiny značky Dhollandia, ktorých predaj rastie nielen na Slovensku ale aj v rámci celej Európy. V prvej časti príspevku je predstavená ponuková škála produktov značky Dhollandia. V druhej časti sú podrobne popísané jednotlivé typy zdvíhacích čiel ponúkaných v Slovenskej republike.  
Kľúčové slová: zdvíhacie čelo, nakládka, cestná doprava)
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005