Vytlačiť
Názov: Dynamika nákladu
Autor: Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 4/2005, str. 14-17
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje dynamiku vozidla a nákladu pri preprave, pričom príspevok obsahuje viacero názorných obrázkov a fotografií. Súčasťou príspevku je aj tabuľka, ktorá popisuje zrýchlenia pri preprave nákladu jednotlivými druhmi dopravy. V ďalšej časti príspevok popisuje pohyb nákladu, šmyk nákladu a trenie, preklopenie vozidla a správanie sa nákladu kruhového prierezu a visiaceho nákladu pri preprave.  
Kľúčové slová: cestná doprava, loženie vozidla, nakládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005