Názov: Odborníci: Třetí jízdní pruh nevyřeší přetížení D1
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.36/2005, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok vyjadruje názory dopravných odborníkov, ktorí hodnotia zámer ministerstva dopravy ČR vybudovať tretí jazdný pruh na diaľnici D1. Podľa nich sa tým nevyrieši zložitá dopravná situácia na tejto komunikácii, charakterizovaná neustálymi uzávierkami a dopravnými obmedzeniami a tiež sťažnosťami vodičov na nevyhovujúci stav a kapacitu diaľnice. Projekt vraj bude príliš nákladný a prinesie zrejme ešte väčšie dopravné komplikácie. Čiastočnú úľavu by vodičom mohli priniesť napríklad portály s meniacim sa dopravným značením. Pri zníženej viditeľnosti môže obsluha v kritických úsekoch upraviť na ukazovateľoch maximálnu povolenú rýchlosť, prípadne stanoviť zákaz predbiehania. Odborníci sa však zhodujú, že bez dokončenia nejakej duplexnej komunikácie je radikálne zlepšenie na D1 veľmi komplikované. Prílohou článku je tabuľka so štatistickými ukazovateľmi popisujúcimi najstaršiu, najdlhšiu, najvyťaženejšiu a najnebezpečnejšiu diaľnicu v Českej republike.
Kľúčové slová: diaľnica D1, kritická situácia, životnosť cestnej stavby
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: október 2005