Vytlačiť
Názov: Rozdiely medzi základnými európskymi princípmi pre upevňovanie nákladov v cestnej nákladnej doprave
Autor: Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 145 - 154
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upravuje problematiku legislatívy vo vzťahu k upevňovaniu nákladu na cestnom vozidle. Popisuje MNO/MOP/EHK OSN Smernice pre balenie prepravných jednotiek, VDI 2702 Upevnenie nákladu na cestných vozidlách a STN EN 12195-1 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. V ostatnej časti príspevku sú uvedené rozdiely v požiadavkách na upevňovanie nákladu, ako aj príklad výpočtu počtu viazaní.
Kľúčové slová: cestná doprava, náklad, upevnenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005