Vytlačiť
Názov: Mega kombinovaná doprava
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 5/2005, str. 29
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje systém prepravy kombinovanou dopravou, pri ktorej je možné využívať aj veľkoobjemové návesy. V príspevku autor uvádza technické parametre veľkoobjemových návesov Schmitz Cargobull a Krone, ktoré spĺňajú požiadavky pre kombinovanú dopravu. V ostatnej časti príspevku sú predstavené vozne, ktoré sú určené na prepravu veľkoobjemových návesov.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, Ro-La
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005