Názov: Všestranný talent
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 5/2005, str. 28
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje nové riešenie veľkoobjemového návesu, prostredníctvom ktorého je možné prepravovať oceľové zvitky, ako aj komponenty pre automobilový priemysel. V príspevku sú uvedené technické parametre návesu, ktoré sú doplnené názornými obrázkami úpravy podlahy návesu.  
Kľúčové slová: cestná doprava, nadstavba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005