Názov: Plachtovo-skriňový FlexoVan
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 5/2005, str. 28
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje novú plachtovo-skriňovú konštrukciu nadstavby FlexoVan, ktorá sa vyznačuje nízkou pohotovostnou hmotnosťou a širokými možnosťami využitia. V príspevku sú uvedené technické parametre nadstavby ako aj výhody používania tohto druhu nadstavby.
Kľúčové slová: cestná doprava, nadstavba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005